Budowa energooszczędnych budynków – trend roku

Izolacja budynku polega na ochronie go przed utratą ciepła a także hałasem z zewnątrz. Może być wykonana z różnych surowców, takich samych jak wełna mineralna, styropian albo pianka poliuretanowa. Dzięki dobrej izolacji, budynek jest odpowiedniej zabezpieczony przed mrozem zimą ale również przed upałem latem, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. Izolacja może być zrealizowana na różnych stopniach budynku, takich samych jak: ściany, dach czy podłoga. Powinno się wziąć pod uwagę, że im lepsza izolacja, tym niższe koszty eksploatacji budynku ale także mniejsze emisje CO2 do atmosfery.

Izolacja budynku jest również istotna dla komfortu akustycznego domowników. Stosowna izolacja dźwiękowa umożliwia na zredukowanie gwaru dochodzącego z zewnątrz, co jest przede wszystkim znaczące w centrach miast albo przy ruchliwych drogach. Izolacja akustyczna może być wykonana na przykład przy użyciu specjalnych mat dźwiękochłonnych lub izolacji akustycznej wykorzystywanej w ścianach.

Ważne jest żeby, izolacja budynku była sporządzona zgodnie z obowiązującymi regulaminami i normami. W Polsce obowiązuje postanowienie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich położenie, które wytycza wymagania dotyczące izolacji termicznej i akustycznej budynków.

Jeszcze jednym znaczącym krokiem izolacji budynku jest osłona przed wilgocią a także powstawaniem grzybów i pleśni. Wilgotność może powodować naruszenie konstrukcji budynku ale także negatywnie oddziaływać na zdrowie współlokatorów. Aby ustrzec się tego rodzaju problemów, powinno się słusznie izolować fundamenty, ściany piwniczne a także stropodachy.

Izolacja budynku również ma oddziaływanie na efektywność energetyczną budynku. Budynki dobrze zaizolowane umożliwiają na zredukowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Powinno się zwrócić uwagę na to, że przyrost efektywności energetycznej budynku to nie jedynie korzyści dla otoczenia, ale także dla portfela rezydentów.

Jednym z najlepszych elementów izolacji budynku jest izolacja cieplna. Izolacja termiczna umożliwia na protekcję przed stratą ciepła z budynku do otoczenia. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się stosowną temperaturą wewnątrz budynku przy niższych wydatkach grzania. Izolacja cieplna może być skonstruowana np. za pomocą wełny mineralnej, styropianu czy pianki poliuretanowej.

Izolacja cieplna może być wykonana na różnych stopniach budynku, takich jak: ściany, dach bądź podłoga. W wypadku ścian zewnętrznych, istotne jest żeby izolacja była przeprowadzona stosownie grubo i dobrze zamontowana. W wypadku dachu, izolacja powinna być przeprowadzona na całej przestrzeni, dodatkowo na ukosach i okapach.

Należałoby mieć na uwadze, że izolacja cieplna ma dodatkowo dodatni wpływ na efektywność energetyczną budynku, pozwala na zredukowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Polsce obowiązuje postanowienie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które charakteryzuje wymagania dotyczące izolacji cieplnej budynków.

Reasumując wskazane jest zaznaczyć, że izolacja budynku jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na komfort i bezpieczeństwo domowników. W związku z tym powinno się poświęcić stosowną uwagę na izolację już na etapie planowania i budowy budynku, ażeby cieszyć się komfortem i oszczędnościami w przyszłości.